Na pokračovanie obnovy legendy potrebujeme Tvoje DVE/TRI percentá

Chceš vidieť opäť niekedy legendárnu Viedenskú električku v uliciach Bratislavy?
Náš plán je vrátiť Viedenskú električku na trať. Pokračujeme v jej obnove!

Obnova lokomotívy P.O.H.É.V. GANZ Eg 6 a vozňa L.W.P. Ringhoffer BCDFa 1400.

Ako by vlastne mal vozeň BCDFa 1400 vyzerať?

B 2. trieda
C 3. trieda
D služobný/batožinový oddiel
F poštový oddiel
a štvornápravový vozeň

zľava: oddiel druhej triedy, batožinový/služobný oddiel, poštový oddiel, oddiel tretej triedy

AKTUÁLNE INFORMÁCIE K DVOM PERCENTÁM V SÚVISLOSTI S KORONAVÍRUSOM

Zákonom o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 sa predĺžila lehota na poukázanie podielu zaplatenej dane z príjmov až do konca druhého kalendárneho mesiaca po skončení obdobia pandémie.

Príklad: ak vláda vyhlási obdobie pandémie za skončené napr. v júli 2020, vyhlásenie treba podať do 30. septembra 2020.

Viac informácií je dostupných aj v PDF dokumente Finančnej správy SR s názvom Korona opatrenia (Najčastejšie otázky a odpovede v oblasti dane z príjmov) alebo v článku Ako poukázať 2 % z daní.

Zároveň všetky dôležité a aktuálne informácie o ochorení COVID−19 a o opatreniach, ktoré Slovensko prijíma v boji proti nemu, nájdete na webovej stránke https://www.korona.gov.sk/.

Zdroj: slovensko.sk

ZMENA PRE ROK 2020, DAŇOVÉ PRIZNANIA ZA ROK 2019
Kvôli neskoršiemu podaniu žiadosti spolupracujeme tento rok s partnerským Občianskym združením NeBySa. To bude prijímateľom 2 % alebo 3 % zaplatenej dane.

Kroky potrebné na poukázanie sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane:

INFORMÁCIE O PRÁVNICKEJ OSOBE/ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI:
Názov/Obchodné meno: Občianske združenie NeBySa
Forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID): 45772690
Ulica sídla: Haburská 41, 821 01 Bratislava
Bankové spojenie: SK88 0900 0000 0051 5082 5780
SWIFT: GIBASKBX
Informácie z notárskej komory nájdeš tu
Dátum vzniku: 16. 10. 2009
Registračné číslo: 
VVS/1-900/90-34484

Ďakujeme za všetky (aj doterajšie) príspevky na rekonštrukciu a podporu našej činnosti.

Viedenská električka prechádza Starým mostomviedenska-elektricka-jc