Na pokračovanie obnovy legendy potrebujeme Tvoje DVE/TRI percentá

Chceš vidieť opäť niekedy legendárnu Viedenskú električku v uliciach Bratislavy?
Náš plán je vrátiť Viedenskú električku na trať. Pokračujeme v jej obnove!

Obnova lokomotívy P.O.H.É.V. GANZ Eg 6 a vozňa L.W.P. Ringhoffer BCDFa 1400.

Ako by vlastne mal vozeň BCDFa 1400 vyzerať?

B 2. trieda
C 3. trieda
D služobný/batožinový oddiel
F poštový oddiel
a štvornápravový vozeň

zľava: oddiel druhej triedy, batožinový/služobný oddiel, poštový oddiel, oddiel tretej triedy

AKTUÁLNE INFORMÁCIE K DVOM PERCENTÁM V SÚVISLOSTI S KORONAVÍRUSOM

Čo sa stane s dvomi percentami?

  • zatiaľ je na stole iba verejný prísľub vlády, že každý, kto chce dve percentá zo zaplatenej dane darovať, môže tak urobiť aj napriek tomu, že priznanie stačí podať do konca júna,
  • podmienkou na poukázanie dvoch percent je podané priznanie a zaplatená daň v lehote. Ak to však daňovník urobí do konca júna, hoci sa lehota formálne nepredlžovala, z pohľadu zákona je to situácia, akoby si túto povinnosť nesplnil. Aby daňové úrady nemali nápory, vydali verejný prísľub, že ak daňovník priznanie podá a zaplatí do konca júna, jeho dve percentá z dane neprepadnú,
  • ak chce darovať dve percentá zamestnanec, musí do 30. apríla predložiť daňovému úradu Vyhlásenie na poukázanie dvoch percent. Platí to však len vtedy, ak mu dane zúčtoval zamestnávateľ cez ročné zúčtovanie dane. Vláda zvažuje, že sa posunie aj táto lehota, a to do 31. mája. Dôvodom sú zatvorené podniky, pre ktoré sa zamestnanci nevedia dostať k svojim dokladom,
  • ak si daňovník podáva daňové priznanie sám, informáciu o darovaní dvoch percent uvádza priamo v tlačive. Podmienkou je uhradená daňová povinnosť v termíne. Kto si podanie priznania odkladá, posúva sa mu automaticky aj termín na poukázanie dvoch percent.

ZMENA PRE ROK 2020, DAŇOVÉ PRIZNANIA ZA ROK 2019
Kvôli neskoršiemu podaniu žiadosti spolupracujeme tento rok s partnerským Občianskym združením NeBySa. To bude prijímateľom 2 % alebo 3 % zaplatenej dane.

Kroky potrebné na poukázanie sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane:

INFORMÁCIE O PRÁVNICKEJ OSOBE/ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI:
Názov/Obchodné meno: Občianske združenie NeBySa
Forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID): 45772690
Ulica sídla: Haburská 41, 821 01 Bratislava
Bankové spojenie: SK88 0900 0000 0051 5082 5780
SWIFT: GIBASKBX
Informácie z notárskej komory nájdeš tu
Dátum vzniku: 16. 10. 2009
Registračné číslo: 
VVS/1-900/90-34484

Ďakujeme za všetky (aj doterajšie) príspevky na rekonštrukciu a podporu našej činnosti.

Viedenská električka prechádza Starým mostomviedenska-elektricka-jc